Consilierii locali, convocați în ședință ordinară, vineri 7 august 2020

48

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru vineri, 07 august 2020, ora 10,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară,…

Citeste tot articolul

Sursa: stiridebuzau.ro